Sprawdzenie dot. obywateli Ukrainy przebywających w Polsce.